O nás

Poslaním spoločnosti STERIS je pomáhať našim Zákazníkom pri budovaní zdravšieho a bezpečnejšieho sveta prinášaním globálnych inovatívnych riešení produktov a služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti a vied o živote.Keďže náš svet neustále rastie, vieme, že hrozbu infekcie sa musíme snažiť minimalizovať sústavne a dennodenne.  Preto sa aj v roku 1985 začal príbeh našej spoločnosti, vtedy pod názvom Innovative Medical Technologies.  Krátko nato sme zmenili náš názov na STERIS a odvtedy stále rastieme.  V priebehu rokov sme realizovali akvizície množstva spoločností, vždy pod jednotným cieľom pomáhať našim Zákazníkom pri budovaní zdravšieho a bezpečnejšieho sveta.  Dnes u nás pracuje, učí sa a spoločne s nami sa zlepšuje viac ako 17 000 ľudí.  Pôsobíme vo vyše 60 krajinách.  Naša Spojené štáty operačná centrála je v meste Mentor, Ohio.  No ľudí do nášho tímu naberáme po celom svete.  Možno už naša ďalšia voľná pozícia bude pre vás tá pravá – od predaja po servis, od marketingu po výrobu, od financií po administratívu atď. U nás sa môžete realizovať.

 • STERIS Instrument Management Services (IMS)

  Naše oddelenie služieb správy prístrojov STERIS (IMS) sa zameriava na správu chirurgických nástrojov a prístrojov a na poskytovanie poradenských riešení, ktoré vedú k lepším výsledkom pre pacientov.  Ide o rôzne špecializované služby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vrátane nemocničných sterilizačných služieb a opráv chirurgických nástrojov, prístrojov a zobrazovacích zariadení.

 • STERIS Healthcare Products

  Náš segment zdravotníckych produktov predstavuje širokú škálu riešení v oblasti prevencie infekcií a v chirurgickej a gastrointestinálnej oblasti pre zariadenia akútnej starostlivosti, strediská ambulantnej chirurgie a gastrointestinálne kliniky.  Naše riešenia pomáhajú Zákazníkom zlepšovať bezpečnosť, kvalitu, produktivitu a spotrebu energií v prostrediach chirurgických, gastrointestinálnych a akútnych oddelení a v prostrediach sterilného spracovania.

 • STERIS Life Sciences

  Či už sú našimi Zákazníkmi výskumné subjekty alebo výrobcovia, náš úsek biologických vied STERIS ponúka riešenia, ktoré pomáhajú predchádzať kontaminácii prakticky vo všetkých fázach procesu.  Na celom svete poskytujeme riešenia, ktoré pomáhajú vytvárať a udržiavať čisté a sterilné prostredia pomocou našich zariadení, čistiacich chemikálií z nášho vlastného vývoja a servisných riešení.  Naše produkty pomáhajú našim Zákazníkom zlepšovať produktivitu, riadiť riziká a znižovať prevádzkové náklady vďaka inovatívnym a na mieru prispôsobeným riešeniam.

 • STERIS AST

  Náš úsek aplikovaných sterilizačných technológií STERIS zabezpečuje zmluvné sterilizačné služby a služby obmedzovania mikrobiálnych patogénov pre výrobcov zdravotníckych zariadení, farmaceutických výrobkov a spotrebiteľských a priemyselných výrobkov. Prostredníctvom našej globálnej siete zahŕňajúcej vyše 50 sterilizačných a laboratórnych prevádzok poskytujeme Zákazníkom riešenia z jedného zdroja pre všetky fázy tvorby sterilizačných procesov od vývoja produktov až po štandardné spracovanie.