Vyhľadávanie pracovných pozícií podľa lokality

Spoločnosť STERIS strategicky rozmiestnila svojich zamestnancov a zriadila prevádzky v blízkosti našich Zákazníkov vo vyše 100 krajinách sveta. Dokážeme tak rýchlo a účinne reagovať na ich aktuálne aj vznikajúce potreby. Naše globálne prevádzky zahŕňajú prevádzky predaja, marketingu a výskumu a vývoja, ktoré ďalej dopĺňa sieť našich výrobných a distribučných zariadení.  Naša spoločnosť prevádzkuje tiež predajnú a servisnú sieť približne s 4 000 zamestnancami vrátane technikov a pracovníkov klinického vzdelávania, ktorí pracujú bok po boku s našimi Zákazníkmi v mnohých mestách a krajinách na celom svete, a pomáhajú im riešiť ich najväčšie výzvy.