Pracovní pozice v oblasti servisu a oprav v terénu

 • Pracovní pozice v oblasti servisu a oprav v terénu

  Naši profesionálové ve společnosti STERIS dělají každodenně věci, na nichž záleží. Provádějí instalaci, údržbu a opravy zásadně důležitých zařízení a přístrojů a poskytují tak uživatelům výjimečné zážitky a zajišťují lepší výsledky pacientů. 

  Zde je jen několik příkladů kariérních příležitostí v této oblasti:

  Terénní servisní technik | Technik opravář přístrojů

  Technik opravář chirurgické techniky | Kalibrační technik

  Technik integrace | Zástupce pro chirurgické služby

 • Field Service and Repair Jobs

  At STERIS, our Service professionals make a difference every day. They install, maintain and repair critical equipment and instruments to provide an exceptional Customer experience and ensure better patient outcomes. 

  Here are just a  few examples of the career opportunities in this area:

  Field Service Technician | Instrument Repair Technician

  Surgical Device Repair Technician | Calibration Technician

  Integration Technician | Surgical Service Representative

 • Field Service and Repair Jobs

  At STERIS, our Service professionals make a difference every day. They install, maintain and repair critical equipment and instruments to provide an exceptional Customer experience and ensure better patient outcomes. 

  Here are just a  few examples of the career opportunities in this area:

  Field Service Technician | Instrument Repair Technician

  Surgical Device Repair Technician | Calibration Technician

  Integration Technician | Surgical Service Representative

 • Field Service and Repair Jobs

  At STERIS, our Service professionals make a difference every day. They install, maintain and repair critical equipment and instruments to provide an exceptional Customer experience and ensure better patient outcomes. 

  Here are just a  few examples of the career opportunities in this area:

  Field Service Technician | Instrument Repair Technician

  Surgical Device Repair Technician | Calibration Technician

  Integration Technician | Surgical Service Representative

Pracovní pozice v oblasti servisu a oprav v terénu

Naši profesionálové ve společnosti STERIS dělají každodenně věci, na nichž záleží. Provádějí instalaci, údržbu a opravy zásadně důležitých zařízení a přístrojů a poskytují tak uživatelům výjimečné zážitky a zajišťují lepší výsledky pacientů. 

Zde je jen několik příkladů kariérních příležitostí v této oblasti:

Terénní servisní technik | Technik opravář přístrojů

Technik opravář chirurgické techniky | Kalibrační technik

Technik integrace | Zástupce pro chirurgické služby

Prohlížet pracovní místa v této kategorii